Schoolreisje

Aan het einde van het schooljaar organiseren veel basisscholen een schoolreisje
naar een grote speeltuin. In de meeste gevallen gaan niet alleen de leerkrachten
mee om toezicht te houden, maar bieden ouders extra ondersteuning. De
toezichthoudende taak van de leerkrachten gaat daarbij verder, dan het
voorkomen dat een van de kinderen zoek raakt. De leerkrachten moeten er
tevens zo veel mogelijk op toezien, dat zich geen ongelukken voordoen
waarbij kinderen letsel oplopen.

Enige tijd geleden werd ik geconfronteerd met een voorval, waarbij een
leerkracht - in strijd met de instructies - nauwelijks toezicht had gehouden
op zijn groep van 10 leerlingen. Tijdens een gesprek tussen de leerkracht
en een van de andere aanwezigen, probeerde een leerling rechtopstaand
op een wip te wippen. Het kind kwam ten val en liep een gecompliceerde
polsbreuk op. De leerkracht had het ongeluk kunnen voorkomen, indien hij
zijn aandacht op de kinderen had gericht. Om die reden was de school,
als werkgever, aansprakelijk voor de schade. Dit zou ook gelden, als het
voorval gebeurd was onder het oog van een toezichthoudende ouder. In dat
geval kunnen de ouders van het ten val gekomen kind ook de toezichthoudende
ouder aansprakelijk stellen. De betreffende ouder kan in die situatie
terugvallen op zijn/haar algemene WA-verzekering.

Voor ongevallen tijdens schooltijd - ook tijdens schoolreisjes - wordt
in de regel een schoolongevallenverzekering afgesloten. Een dergelijke
verzekering keert uit op basis van de polisvoorwaarden en niet op basis
van de schade of aansprakelijkheid. Normaal gesproken betreft het een
bescheiden uitkering.

Het is een geruststellende gedachte, dat leerkrachten en ouders, in geval
van schade, tijdens een schoolreisje verzekerd zijn. Toch is het goed,
dat alle toezichthouders zich bewust zijn van hun verantwoordelijke taak.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 juli 2000

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

De Contant Maker, onze handige calculator

Bereken de contante waarde van je kapitaal.

Na Het Noodlot

Nieuw boek over de impact van
letsel en verlies.

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2019 - Van Dort Letselschade BV